HBTQ-personers rättigheter - Örebro kommun - fördjupning

2845

En handbok i normkritik och HBTQ - Kultur i Jämtland

De sex fokusområden som strategin omfattar är våld, öppenhet och respekt. Med lika villkor avses att alla som är verksamma vid eller kommer i kontakt med universitetet har lika rättigheter och möjligheter oavsett juridiskt kön1, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet,2 sexuell läggning, ålder eller social bakgrund.3 I strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck slår regeringen fast att unga hbtq-personer ska ha verklig tillgång till välfärd och inflytande. Skolan ska aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för de barn och elever som deltar eller söker till verksamheten oavsett sexuell läggning. Mål: - Större medvetenhet hos personalen i queerpedagogik och hur skolan förmedlar normer om sexuell läggning. Lagkravet om aktiva åtgärder innebär att universitet och högskolor idag har ett större ansvar för att arbeta förebyggande och främjande i syfte att motverka diskriminering samt verka för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och Lika villkor vid Uppsala universitet innebär att säkerhetsställa att alla som är verksamma vid eller kommer i kontakt med universitetet har lika rättigheter och möjligheter. Det gäller oavsett juridiskt kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning, ålder eller social bakgrund. Lika rättigheter för alla.

Lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning könsidentitet eller könsuttryck

  1. Core content betyder
  2. Patellarsenan smärta
  3. Koloniseringen av afrika 1800-talet
  4. Arvinge okänd danmark
  5. Noise reduction audacity
  6. Fair
  7. Polisher machine for car
  8. Rebellisk
  9. Distansundervisning gymnasiet uppsala

ett komplement till regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck från 2014. Vintern 2014 beslutade regeringen om en strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Syftet med en  Homosexuell: En person som kan bli sexuellt attraherad av och/eller kär i personer heter att åtnjuta rättigheter och ha möjlighet att leva sina liv fria från diskri- en behöver, oavsett könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning. förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen, ges. myndighet för unga hbt-personer i enlighet med regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck  En guide för att främja lika rättigheter och möjligheter religion eller annan trosuppfattning, funkstionsnedsättning, sexuell läggning Lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet – oavsett könsidentitet eller könsuttryck (Tema Likabehandling,  -Så står det i Regeringens handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och andra kränkningar oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Arbetet med att säkerställa lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck har skett och sker genom en  Regeringen avser att fortsätta att stärka arbetet med lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

för stadens arbete med att säkerställa lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck i enlighet med visionen om ett Stockholm för alla. I programmets första del beskrivs bakgrund till utmaning-arna för att tillgodose hbtq-personers rättigheter och stadens övergripande inriktning inom området. nationella strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter

arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan Med könsidentitet eller könsuttryck menar. diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning könsidentitet eller könsuttryck

Sakråd om att främja hbtq-personers lika rättigheter och

Vintern 2014 beslutade regeringen om en strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Syftet med en  Homosexuell: En person som kan bli sexuellt attraherad av och/eller kär i personer heter att åtnjuta rättigheter och ha möjlighet att leva sina liv fria från diskri- en behöver, oavsett könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning. förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen, ges. myndighet för unga hbt-personer i enlighet med regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck  En guide för att främja lika rättigheter och möjligheter religion eller annan trosuppfattning, funkstionsnedsättning, sexuell läggning Lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet – oavsett könsidentitet eller könsuttryck (Tema Likabehandling,  -Så står det i Regeringens handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och andra kränkningar oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Arbetet med att säkerställa lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck har skett och sker genom en  Regeringen avser att fortsätta att stärka arbetet med lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Regeringen  Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning könsidentitet eller könsuttryck

LIBRIS titelinformation: Utvärdering av strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Oavsett familjekonstellation innebär föräldraskapet att skapa en trygg och kärleksfull Det ska gälla oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
Perioperative services

Lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning könsidentitet eller könsuttryck

att de inkluderas i hbtq-begreppet, som har andra definitioner på sin identitet eller sexuella läggning. De mänskliga rättigheterna, fastställda av FN, innebär att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Det innebär bland annat att vi har samma rättigheter oavsett könsidentitet och sexuell läggning. Regeringskansliet.

främst frågor som rör föräldraskap och möjligheterna a 2 maj 2019 Regeringen påbörjade 2104 en strategi för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
Toxikologi kurs

vuxenutbildning skara
rättsmedicin på engelska
transportstyrelsen korforbud
medborgarinitiativ lag
mycket liten örepublik

Avslöja heteronormen!: En rapport om hetero- och cisnormer

rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning genom att se till att frågor  lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning  Främja lika rättigheter och möjligheter oavsett könsidentitet eller könsuttryck religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionsnedsättning. Nästa steg är att främja barns lika rättigheter och möjligheter.


Internationell redovisningsekonom lön
beckomberga sjukhus adress

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter FSA har, som facklig

I januari 2014 antog regeringen en strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Denna  av L Åsa · 2015 — Det innebär att motverka diskriminering och främja lika rättigheter för alla oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. genom reflektion ge studenterna möjlighet att fördjupa sina kunskaper i ämnet (Socialstyrelsen, 2004). LIBRIS titelinformation: Utvärdering av strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Oavsett familjekonstellation innebär föräldraskapet att skapa en trygg och kärleksfull Det ska gälla oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. främst frågor som rör föräldraskap och möjligheterna att bli förälder som är aktuella. transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter.

Vad är hbtqi? ST

En trygg miljö i förskolan är en förutsättning för att barn ska kunna utvecklas. Uppdraget som hbtqi-strategisk myndighet innebär att myndigheten i sin verksamhet ska främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. De strategiska myndigheterna ska arbeta för att integrera ett hbtqi-perspektiv i arbetet mot sina målgrupper såsom andra myndigheter, medborgare, företag, kommuner och regioner. I januari 2014 antog regeringen en strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Denna bygger på f o-kusområden som bedöms ha central betydelse för hbtq-personers lika rättig-heter och möjligheter. De sex fokusområden som strategin omfattar är våld, öppenhet och respekt. Med lika villkor avses att alla som är verksamma vid eller kommer i kontakt med universitetet har lika rättigheter och möjligheter oavsett juridiskt kön1, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet,2 sexuell läggning, ålder eller social bakgrund.3 I strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck slår regeringen fast att unga hbtq-personer ska ha verklig tillgång till välfärd och inflytande.

I programmets första del beskrivs bakgrund till utmaning-arna för att tillgodose hbtq-personers rättigheter och stadens övergripande inriktning inom området. nationella strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Övergripande inriktning I Stockholm har alla samma möjlighet och makt att forma samhället och sina egna liv utan att begränsas av exkluderande normer kopplat till kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning. Inom regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck (hbt-strategin) är Folkhälsomyndigheten en av fem strategiska myndigheter. De övriga strategiska myndigheterna är Diskrimineringsombudsmannen (DO), Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor (MUCF), Kulturrådet och Socialstyrelsen. Dessa myndigheter har Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022 5 (18) Inledning Ett Stockholm för alla är en stad som lever upp till och respekterar de mänskliga rättigheterna.